DOBRO DOŠLI U KANTON VO

Brošura na srpskom / Brochure en bosniaque/croate/serbe

Nedavno ste se doselili u kanton Vo.

Na raspolaganju vam je brošura u kojoj su predstavljeni svi neophodni koraci (kako da prijavite svoj dolazak, upišete decu u školu, nađete posao, itd.).

Ona takođe sadrži korisne informacije o kursevima francuskog, mrežama javnog prevoza, slobodnim aktivnostima, zdravstvenim ustanovama, itd. kako bi vaše nastanjivanje u kantonu bilo što uspešnije.

Sve ove praktične informacije dostupne su na engleskom ili francuskom jeziku na našem internet sajtu.